Thi công trạm biến áp 1000kVA tại ENS FOAM

ens 1000kva

Thi công mới trạm biến áp 1000kVA cho công ty ENS FOAM co.ltd tại Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Khảo sát vị trí lắp máy điện

Bắt đầu mỗi dự án, chúng tôi đã có những buổi thảo luận với chủ đầu tư để đánh giá nhu cầu sử dụng điện của các thiết bị lắp mới. Đánh giá hiện trạng nhà máy để tính toán khối lượng vật tư.

Chọn vị trí lắp đặt máy biến áp và giải phóng mặt bằng xung quanh nơi đặt máy biến áp.

Khu vực đặt trạm biến áp

Tiến hành thi công bệ dỡ máy biến áp, cọc tiếp địa, trụ điện cho đường dây trung thế 22kV trên cao.

 

Kỹ thuật kiểm tra vị trí đặt máy biến áp
Phối hợp các đơn vị liên quan thí nghiệm kiểm tra máy biến áp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật Emoitech phối hợp cùng EVN kiểm tra vị trí hạ trạm và thí nghiệm điện cho máy biến áp.

Sau khi hoàn thành các bước kiểm tra, thực hiện đấu điện từ đường dây trung thế của điện lực

Thi công đấu nối đường dây 22kV

Tiến hành đóng điện ở cầu chì tự rơi FCO đầu vào cao thế máy biến áp.

Đóng FCO tại trạm biến áp

Sử dụng thiết bị kiểm tra thứ tự pha chuyên dụng KYORITSU MODEL 8031  xác định thứ tự pha tại tủ phân phối chính (MSB)

Kiểm tra thứ tự pha tại tủ MSB

Hoàn thành công trình trạm biến áp 1000kVA phục vụ nâng cấp công suất cho hệ thống điện nhà máy ENS FOAM trước thời gian đã định.

Với dự án này, Emoitech có thể tự hào góp phần truyền tải điện đến nhà máy một cách an toàn, chất lượng điện năng đáng tin cậy.

Đóng điện thành công trạm biến áp 1000kVA

THE SAFETY OF FACTORIES IS OUR MISSION

Leave a Reply

Your email address will not be published.