Chuẩn đoán cúp điện

Các công việc liên quan:

Máy phát điện

Tụ điện

Chống sét

Cầu Chì

Kiểm tra tính đặc biệt của CT và PT

Motor

Máy biến áp

Caple

Nội dung công việc chuẩn đoán:

PROTECTION RELAY, Kiểm tra đặc tính vận hành của thiết bị, chẩn đoán hao mòn thiết bị,, Kiểm tra dung lượng của tụ , tụ cao áp NVS, đặc tính đặc biệt của CT và PT, kiểm tra sự hoạt động của hệ thống chống sét(LA, SA), Kiểm tra cách điện của Motor cao áp, chỉ số (PI),, Caple VLF(Very Low Frequency) , chẩn đoán bằng IR camera

Leave a Reply

Your email address will not be published.