Chẩn đoán đặt tính

Nội dung công việc chẩn đoán:

Kiểm tra đề phòng cháy nổ do giật điện.

Kiểm tra song điện từ

Đánh giá sự lão hóa và công suất của thiết bị

Kiểm tra thiết bị bảo hộ chống sét

Leave a Reply

Your email address will not be published.