Kiểm tra công suất thiết bị

Tổng quan:

Khi công suất các thiết bị ban đầu đã được lắp đặt, trong quá trình vận hành thì các thiết bị khác được lắp thêm hoặc thay đổi thì sẽ làm giảm sự ổn định của hệ thống,hơn nữa sự lão hóa của các thiết bị cũng là nguyên nhân phát sinh sự cố về an toàn điện, Do vậy cần phải có phương án kiểm tra, phân tích và cải tiến hợp lý để hạn chế tối đa sự cố về điện có thể xảy ra làm ảnh hưởng tới nhà máy.

Sơ đồ công việc liên quan: