남부 본사

EMOI TECH CO., LTD

197B, Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

복부 지점

KESCO-E&G CO., LTD

A15 Số A15 Khu dự án nhà ở để bán Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam